จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 สหะพืชผลกรุ๊ป ทำบุญเปิดสาขานครพนม และบริจาคหนังสือโรงเรียนนครพนมวิทยาคม