จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น 2562

สหะพืชผลกรุ๊ปและพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ไปยังประเทศญี่ปุ่น วันที่ 21-26 มีนาคม 2562