จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

ท่องเที่ยวประจำปี 2561 (ญี่ปุ่น)

สหะพืชผลกรุ๊ปและพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ไปยังประเทศจีน ลาว ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ยุโรป