จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

บริจาคเสื้อจราจร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สหะพืชผลกรุ๊ป บริจาคเสื้อจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรชุมแพ