จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

บริจาคเสื้อให้กลุ่มงานสายตรวจ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 63 สหะพืชผลกรุ๊ป บริจาคเสื้อให้กลุ่มงานสายตรวจ สถานีตำรวจภูธรชุมแพ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์