จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

สมัครงาน

ผู้จัดการสาขา

สถานที่ปฏิบัติงานจ.ขอนแก่น
เงินเดือนตามตกลง+ประสบการณ์
อัตรา3 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • กำกับดูแลส่วนงานธุรกิจสาขา, เป้าหมายเงินสินเชื่อ, การบริหารสินเชื่อและลูกหนี้, รวมไปถึงจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • กำกับดูแลพนักงานในทีมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนาศักยภาพพนักงานในทีมให้มีมาตรฐานการทำงานตามที่กำหนดไว้
 • บริหารงานด้านการดำเนินธุรกิจของสาขา โดยเฉพาะการด้านการขายสินเชื่อ การจัดเก็บหนี้ การเงิน และบัญชี และด้านการบริหารเครือข่าย สาขา ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ และผลิตภัณฑ์
 • บริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการ ด้านแนวคิด ด้านนโยบายและการนำไปปฏิบัติเพื่อสามารถ บรรลุเป้าหมาย และดำเนินการให้สอดคล้องภายใต้การกำกับขององค์กร และทีมบริหารองค์กร
 • บริหารด้านการเงินและสภาพคล่องของสาขาทั้งด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านงบประมาณ ดัชนีชี้วัดด้านประมาณการและเป้าหมาย ตลอดจนการบริหารสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์หมุนเวียนของสาขาทุกรายการ
 • ประสานงานกับผู้ประสานงานสาขา และทีมบริหาร เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน
 • วางแผน และทบทวนมาตรการในการบริหารงานธุรกิจสาขา, เป้าหมายเงินสินเชื่อ, การบริหารสินเชื่อและลูกหนี้, รวมไปถึงจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และในสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานสาขา หรือสินเชื่อไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไว้ใจได้ในการทำงานที่เกี่ยวกับการเงิน
 5. มีความหนักแน่น ยุติธรรม มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 6. มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เป็นผู้ฟังที่ดี มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. หากมีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจลิสซิ่ง สถาบันการเงิน มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจติดต่อประสานงานกับชาวบ้านในต่างจังหวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร รักงานด้านบริการ และมีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะทำงานท้าทาย
 9. สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ 

 •  สวัสดิการ พาท่องเที่ยวต่างประเทศโดยทางบริษัท เป็นประจำทุกปี
   (บริษัทในเครือมีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี)
 •  ประกันสังคม
 •  ลาพักร้อนพิเศษ 15 วัน/ปี
 •  ชุดยูนิฟอร์ม
 •  สังสรรค์ 2 ครั้งต่อปี
 •  ที่พักพนักงาน
 •  โบนัสประจำปี
 •  ค่าคอมมิชชั่น
 

วิธีการสมัคร

 •  สมัครด้วยตนเอง
 •  สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ กดปุ่มฝากประวัติ
 

ติดต่อ

คุณวนิดา ศรีบุญเรือง
บริษัท สหะพืชผล แคปปิตอล จำกัด
141/1 ม.8 ถ.มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 094-516-9344
 
แบ่งปันบน facebook
Facebook
แบ่งปันบน email
Email