จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง

พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง

พระมหาธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่ในวัดหนองแวง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นพระธาตุ 9 ชั้น เรือนยอดทรงเจดีย์ จำลองแบบจากพระธาตุพนม ความสูงพระองค์ธาตุ 90 เมตร มีจุลธาตุ 4 องค์ กำแพงแก้วพญานาค 7 เศียร ล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวารวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ มหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ภายในพระธาตุ มี 9 ชั้น 

  • ชั้น 1 : หอประชุม ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่ และพระธาตุของพระสาวก บรรจุอยู่ในโหลแก้ว
  • ชั้น 2 : พิพิธภัณฑ์ของชาวอีสาน รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต
  • ชั้น 3 : หอปริยัติ รวบรวมตาลปัตร พัดยศ และเครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น
  • ชั้น 4 : หอปริยัติธรรม พิพิธภัณฑ์รวบรวมของเก่า
  • ชั้น 5 : หอพิพิธภัณฑ์ มีบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสวัด
  • ชั้น 6 : หอพระอุปัชฌาจารย์ เล่าเรื่องราวรนิทานชาดกเวสสันดร
  • ชั้น 7 : หอพระอรหันต์สาวก เล่าเรื่องราวนิทานเรื่องพระเตมีย์มีใบ้
  • ชั้น 8 : หอพระธรรม รวบรวมพระธรรม คำภีร์คำสอนทางพระพุทธศาสนา
  • ชั้น 9 : หอพระพุทธ และจุดชมวิวตัวเมืองขอนแก่น สามารถมองเห็นบึงแก่นนครได้ทั้งหมด
พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง
พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง
พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง