จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

มอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซม ร.พ.เชียงคาน

เมื่อวันที่ 13-04-63 สหะพืชผลกรุ๊ป มอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมโรงพยาบาลเชียงคาน 10000 บาท