จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

โบนัสลูกค้าและพนักงาน 2561

สหพืชผลกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จัดทริปพาลูกค้าและพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ในวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561