จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

Business Analyst/นักวิเคราะห์ธุรกิจ

Business Analyst/นักวิเคราะห์ธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
เงินเดือน
อัตรา
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
25.000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
2 อัตรา
รายละเอียดงาน
1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล (Information System) รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องกรขององค์กร เพื่อที่จะหาทางนำเอาอุปรณ์คอมพิวเตอร์ วิธีการทงธุรกิจ รวมถึงบุคลากรต่าง ๆ มาใช้
ในการพัฒนาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและให้บรรลุถึงความต้องการขององค์กร
2.การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนความต้องการในการดำเนินงาน
3.สนับสนุนการพัฒนาและการใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและความสามารถในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
4.ทดสอบและแนะนำวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรม
  5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และพิสูจน์แล้วว่าสามารถข้าใจธุรกิจที่ซับซ้อนได้ และจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับผู้งาน
  6. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การฟังอย่างกระตือรื่อร้น และทักษะการนำเสนอ
  7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
  8. มีความรู้ SQL หรือ/และภูมิหลังในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ