จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

หมวดหมู่: สวัสดิการพนักงาน

ท่องเที่ยว

โบนัสลูกค้าและพนักงาน 2561

สหพืชผลกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จัดทริปพาลูกค้าและพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

Read More »