Monday-Saturday 08.00-18.00

Category: สวัสดิการพนักงาน

ท่องเที่ยว

Customer and employee bonus 2018

สหพืชผลกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จัดทริปพาลูกค้าและพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

Read More »