ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

ผ่อนโดรนง่ายๆ วันนี้

ลูกค้าของเรา

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน
1
2

โดรนการเกษตร

s 1048599

โดรนการเกษตร

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

ราคา

เริ่มต้น

220,000 บาท

โดรนการเกษตร

T30-drone

ที่สหะพืชผลจำหน่าย

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

AGRAS T30
ชุดพร้อมบิน+เครื่องชาร์จ

ตัวลำโดรนพร้อมอุปกรณ์

 •  รีโมตฯ
 •  แบตเตอรี่ 2 ก้อน
 •  เครื่องชาร์จ 1 เครื่อง


จากปกติ 416,000 บาท

เหลือ 365,000 บาท

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

AGRAS T30
ชุดพร้อมบิน+เครื่องปั่นไฟ

ตัวลำโดรนพร้อมอุปกรณ์

 •  รีโมตฯ
 •  แบตเตอรี่ 2 ก้อน
 •  พร้อมเครื่องปั่นไฟ

 

ราคา 397,000 บาท

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

ถังหว่าน

ราคา 23,000 บาท

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

เครื่องชาร์จ ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T30

 • กำลังชาร์จไฟสูงสุด 7,000 w
 • รองรับชาร์จเร็วสูงสุดภายใน 10 นาที
 • รองรับการชาร์จ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน

 

ราคา 33,000 บาท

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

แบตเตอรี่ ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T30

 • ความจุสูงสุด 29,000 mAh
 • รับประกับ 1,000 รอบชาร์จหรือ 6 เดือน

ราคา 56,000 บาท

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

เครื่องปั่นไฟ D9000i

 • ปล่อยกำลังไฟ 7,000w และสูงสุด 9,000w เมื่อใช้การชาร์จเร็ว
 • รองรับไฟบ้าน 220V AC
 • ความจุถังน้ำมันเบนซิน 25 ลิตร

ราคา 65,000 บาท

s 1024068

ใบพัด ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T30 (CW,CCW)

ราคา 1,400 บาท

s 1024073
แท่นชาร์จแบตเตอรี่รีโมท ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T30

ราคา 2,100 บาท

s 1024070

ที่ล็อคใบพัด ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T30 (CW,CCW)

ราคา 700 บาท

s 1024072

แบตเตอรี่รีโมท ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

ราคา 2,800 บาท

s 1024071

ถังน้ำ ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T30

ราคา 3,500 บาท

เปรียบเทียบสมรรถภาพการทำงานของ

T30-drone

ที่สหะพืชผล จำหน่าย

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน
ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

โดรนการเกษตร

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

ราคา

เริ่มต้น

159,000 บาท

โดรนการเกษตร

dji-t10

ที่สหะพืชผลจำหน่าย

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

AGRAS T10
โดรนขนาด 10 ลิตร

เฉพาะตัวเครื่อง
(ไม่รวมแบตฯ และเครื่องชาร์จ)

เหลือ 159,000 บาท

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

AGRAS T10
ชุดพร้อมบิน

ตัวลำโดรนพร้อมอุปกรณ์

 • รีโมตฯ
 • แบตเตอรี่ 2 ก้อน
 • เครื่องชาร์จ 1 เครื่อง

ราคา 236,000 บาท

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

แบตเตอรี่ ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T10

 • ความจุสูงสุด 9,500 mAh 
 • รับประกับ 1,000 รอบชาร์จ หรือ 6 เดือน

ราคา 25,500 บาท

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

เครื่องชาร์จ ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T10

 • กำลังชาร์จไฟสูงสุด 3,500 w
 • รองรับชาร์จเร็วภายใน 7 นาที
 • รองรับการชาร์จ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน

ราคา 26,000 บาท

s 1024078

ถังน้ำ ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T10

ราคา 1,200 บาท

s 1024079

ใบพัด ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T10 (CW,CCW)

ราคา 900 บาท

s 1024074

ใบพัด ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T10 (CW,CCW)

ราคา 490 บาท

s 1024076
แท่นชาร์จแบตเตอรี่รีโมท ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

ราคา 2,100 บาท

s 1024077

แบตเตอรี่รีโมท ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

ราคา 2,800 บาท

เปรียบเทียบสมรรถภาพการทำงานชอง

dji-t10

ที่สหะพืชผล จำหน่าย

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน
ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

โดรนการเกษตร

s 1024005

ที่สหะพืชผลจำหน่าย

แบตเตอรี่ ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน T20

 • ความจุสูงสุด 18,000 mAh
 • รับประกับ 400 รอบชาร์จ

ราคา 28,000 บาท

จัดส่งทุกที่

อบรมและฝึกสอน
โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ถึงสถานที่จริง

มีศูนย์บริการรองรับ
ที่ได้มาตรฐาน ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

phone call wh

ติดต่อฝ่ายขายหรือ
ขอชมการสาธิต

Contact us.

ติดต่อฝ่ายขาย

ผ่อนโดรน,โดรนผ่อนได้,โดรนพ่นยา,โดรนการเกษตร,ผ่อนโดรนการเกษตร,ไฟแนนซ์โดรน,ผ่อนโดรนพ่นยา,โดรนDJI,โดรนดีเจไอ,ผ่อนโดรนDJI,โดรน

ติดต่อฝ่ายขาย

ผ่อนโดรน โดรนผ่อนได้ โดรนพ่นยา โดรนการเกษตร ผ่อนโดรนการเกษตร ไฟแนนซ์โดรน ผ่อนโดรนพ่นยา โดรนDJI โดรนดีเจไอ ผ่อนโดรนDJI โดรน DJIT20PRO T20PRO ทียี่สิบโปร ที20โปร

s 1064976