Monday-Saturday 08.00-18.00

แอด ไลน์ ลุ้นรับ IPad Gen 9 รุ่นใหม่ล่าสุด

รู้หรือยัง สหะพืชผล ลิสซิ่ง มี Line Official แล้วนะครับ 😊
เพิ่มเพื่อนและติดตามเรา เพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นและการร่วมลุ้นของรางวัล 😊

วิธีการร่วมกิจกรรม:

 1. ลูกค้าร่วมสนุกโดยการ add line official @SAHAPP
 2. แคปหน้าจอส่งทาง Inbox page เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
 3. บัญชีผู้ใช้ Facebook และ Line ที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีตัวตนจริง และสงวนสิทธิ์ 1 บัญชีรายชื่อต่อ 1 รางวัลตลอดกิจกรรมนี้เท่านั้น
 4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ส่งเข้ามาทาง Inbox เพื่อจัดทำการสุ่มหาผู้โชคดี
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแจ้งข้อมูลตามที่ระบบกำหนด (ชื่อ-นามสกุล,อีเมล,เบอร์มือถือ,ไอดีไลน์)

หมายเหตุ : จำกัดการร่วมกิจกรรม 1 บัญชี Facebook ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

วิธีประกาศรางวัล:

 1. ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Live วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 18:00
 2. โทรศัพท์แจ้งผลการได้รับรางวัลแก่ลูกค้าที่ได้รับรางวัล
 3. ประกาศรายชื่อทาง Page Facebook ของบริษัท

กติกาการร่วมกิจกรรม:

 1. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 2 เดือน
 2. บริษัทฯ จะนำรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขบันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อทำการจับฉลากหาผู้โชคดี
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 5. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น
 6. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 จากมูลค่าของของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร
 7. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 8. ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อ ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้
 9. พนักงานของในเครือบริษัทสหะพืชผล ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงครอบครัว ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

มาร่วมลุ้นกันเยอะๆนะครับ
และติดตามกิจกรรมไลฟ์สดการลุ้นรางวัลได้ในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรม