จันทร์ - เสาร์ 08.00-18.00 น.

ท่องเที่ยวประจำปี 2561 หลวงพระบาง

สหะพืชผลกรุ๊ปและพนักงานท่องเที่ยวประจำปี ไปยังประเทศลาว หลวงพระบาง